- PRIJAVE STUDENATA ZA DODJELU DEKANOVE NAGRADE, REKTOROVE NAGRADE I PODRŠKE FEDERALNOG MINISTARSTVA OBRAZOVANJA I ZNANOSTI MOGU SE PODNIJETI U STUDENTSKOJ REFERADI DO 25. LISTOPADA 2017. GODINE. 
- PRIJAVE ZA "HUAWEI STIPENDIJE" MOGU SE PODNIJETI OSOBNO ILI PREPORUČENOM POŠTOM U REKTORAT SVEUČILIŠTA U MOSTARU 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA NA WEB STRANICI SVEUČILIŠTA.
 
Privitak:
 
 
 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh