OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJI BRANE ZAVRŠNI / DIPLOMSKI RAD

 

Da bi student zakazao obranu Završnog / Diplomskog rada mora prije toga  u knjižnicu dostaviti sažetak rada i uzeti potvrdu da nema zaduženja u knjižnici. Bez te potvrde ne može se zakazati termin obrane.

Molimo studente da se pridržavaju pravila.

 

Studentska referada

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh