1 grupa:                                                                                 

 1. Ana Zubac
 2. Petra Vidinski
 3. Karolina Galić
 4. Lora Jelić
 5. Tea Bekavac
 6. Andrija Lebedina
 7. Ana Soldo
 8. Ivan Krešić
 9. Akmadžić Karla
 10. Bakoč Milica
 11. Miladin Andrea
 12. Miličević Ivona
 13. Mišetić Ante
 14. Nosić Dominik
 15. Pavić Ivona
 16. Pavlović Ivanka
 17. Pehar Zvonimir
 18. Perkić Tihana
 19. Primorac Josipa
 20. Raguž Katarina

 

 

2 grupa:          

 1. Balivac Adna
 2. Bulić Anđelko
 3. Bušić Marijana
 4. Ćorić Luka
 5. Đerić Dejan
 6. Ibrović Melisa
 7. Jelinić Maja
 8. Konta Dajana
 9. Ljubas Ivan
 10. Marić Ante
 11. Sabljo Ivan
 12. Soče Jasna
 13. Šantić Mateo
 14. Sarčević Ružica
 15. Topić Robert
 16. Voljevica Anita
 17. Vujica Klaudija
 18. Zeljko Martina
 19. Živkušić Vlatka

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email.: agronomski.fakultet@sve-mo.ba referada@apfmo.org

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh