AGRONOMSKI I PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 
SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Na temelju članka 67. Statuta Sveučilišta u Mostaru i Odluke o raspisivanju javnog natječaja , ur.br:07-102/17 od 28.2.2017.godine, Znanstveno-nastavno vijeće Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru raspisuje:

N A T J E Č A J
za izbor dekana

Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Mostaru. Za dekana može biti izabran nastavnik u akademskom zvanju redovitog ili izvanrednog profesora koji je u radnom odnosu s punim radnim vremenom na ustrojbenoj jedinici, ustanovi ili pridruženoj članici Sveučilišta i raspoređen na ustrojbenoj jedinici, ustanovi ili pridruženoj članici Sveučilišta na kojoj se bira za dekana. Dekan se bira na razdoblje od četiri (4) godine. Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju prethodno naznačenih uvjeta, program rada i razvoja Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru za mandatno razdoblje. Natječaj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti na adresu:

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule b.b.,88 000 Mostar
s naznakom „Prijava na natječaj za izbor dekana“

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh