François Lerin i Claire Mangin istraživači sa CIIHAEM IAM (Mediterranean Agronomic Institute of Montpellier) Poljoprivrednog instituta u Montpellieru u Francuskoj održati će na Agronomskom i prehrambeno tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru predavanja u petak 3.3.2017 s početkom u 9.30.

Teme predavanja: Geographical indications devices in candidate countries. Market instrument, rural development tool, environmental incentives. Insights from a research-action program.

M. François Lerin vodi program HNV-Link: “Poljoprivreda na područjima velike prirodne vrijednosti: učenje, inovacije i znanje.“ Projekt je financiran kroz Horizont2020 program. Program ima cilj premostiti jaz između istraživanja i inovacija, a uključuje 13 država: Hrvatsku, Bugarsku, Finsku, Francusku, Grčku, Portugal, Rumunjsku, Španjolsku i Švedsku. Europska unija je ovaj projekt proglasila najinovativnijim projektom prijavljenim i odobrenim od strane Europske komisije na temu '' inovativna, održiva i inkluzivna bioekonomija''.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh