Studenti, koji brane završni ili diplomski rad imaju obvezu u knjižnici uzeti Potvrdu.

Za Potvrdu je potrebno:

  • Vratiti posuđenu literaturu
  • Dostaviti cijeli rad (konačnu verziju)  u elektronskoj formi
  • Dostaviti Sažetak završnog rada / Dokumentacijsku karticu diplomskog rada

Obrazac Potvrde nalazi se na linku: http://aptf.sve-mo.ba/preuzimanje.html

Potrebno ga je popuniti osobnim podatcima.

DEKANAT

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh