BILINOGOJSTVO

Red. Broj Ime Prezime
1 Helena  Glamuzina
2 Klara  Vico
3 Barbara  Penavić
4 Ana  Sičaja
5 Marijan Šarić
6 Daria Nevistić
7 Marija Bebek
8 Sanja  Karačić
9 Marino Jurič
10 Dario Herceg
11 Zvonimir  Mišetić
12 Ante  Ježić

PREHRAMBENO INŽENJERSTVO

Red. Broj Ime Prezime
1 Kristina Maračić
2 Štefica Bunoza
3 Nikolina Bulić
4 Ivona  Bošnjak
5 Maja Matić
6 Monika Suton
7 Matea Kolenda
8 Antonia Ćosić
9 Mirna  Grgić
10 Robert Bulić
11 Marija Buljan
12 Anja Kljakić
13 Marijana Bagarić
14 Renata Pandža

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh