Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete

Ime i prezime

 

doc.dr.sc. Anita Ivanković

predsjednica

doc.dr.sc. Višnja Vasilj

član

dr.sc. Ana Mandić

član

Ivana Božić ,dipl. iur.

član

Marija Jurić

član


Služba za odnose sa studentima

Ime i prezime

 

doc.dr.sc. Anita Ivanković

voditelj

dr.sc. Viktor Lasić

član

Mario Kovač

član


Služba za praćenje i unaprjeđivanje studiranja

Ime i prezime

 

prof.dr.sc. Ivan Ostojić

voditelj

doc.dr.sc. Adrijana Filipović

član

dr.sc. Viktor Lasić

član

dr.sc. Ivan Spužević

član

prof.dr.sc. Zrinka Knezović

član

doc.dr.sc. Katica Arar

član

doc.dr.sc. Višnja Vasilj

član

prof.dr.sc. Radica Ćorić

član

prof.dr.sc. Stanko Ivanković

član

Mario Čule

član

Marija Pehar

član

Darija Ramljak

član

Ljilja Bulić

član

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email.: agronomski.fakultet@sve-mo.ba referada@apfmo.org

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh