REZULTATI PISMENIH ISPITA, održanih 9. listopada 2017.godine                                                                                                                                                                                                                     

Ispita iz modula Opće voćarstvo:

 1. IVA BOŠNJAK……………………………………………………………………..........dovoljan (2)
 2. RUŽICA PAPIĆ…………………………………………………………………….. …..dovoljan (2)
 3. MARIO ČULE…………………………………………………………………………nedovoljan (1)
 4. TOMAS MARKIĆ………………………………………………………………... …..nedovoljan (1)

_________________________________________________________________________________________

 Ispita iz modula  Specijalno voćarstvo:

 1. TOMISLAV BEVANDA………………………………………………………………..dovoljan (2)
 2. IVANA VUČIĆ……………………………………………………………………….nedovoljan (1)
 3. DENIS TOMAS…………………………………………………………………… …nedovoljan (1)
 4. MATEJ JURIĆ……………………………………………………………………….. nedovoljan (1)

_________________________________________________________________________________________

Ispita iz modula  Voćarstvo II:

 1. JOSIP BEKAVAC…………………………………………………………………........dovoljan (2)
 2. ORIJANA BARBARIĆ……………………………………………………………........dovoljan (2)
 3. HRVOJE MARKOTA………………………………………………………………… .dovoljan (2)

________________________________________________________________________________________

                                                                                        

                                                                                                                                     prof.dr.sc. Zlatko Čmelik

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh