Rezultati pismenog ispita iz Matematike održanog  9. listopada 2017. godine.

 

Matematika 1

  1. Maja Rotim……………………3
  2. Katarina Ćorluka………………3
  3. Josip Kovač…………………..1-2

Matematika 2

  1. Valentina Bošnjak………………3
  2. Ivanka Pavlović…………………2
  3. Ivana Oreč………………………2

Primijenjena matematika

  1. Fadila Mujić ……......................2
  2. Lucija Vrhovac……………….1-2

 

 

 

 

Usmeni ispit i pregled radova ………………………….13. listopada  2017.g. u 8:00.

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh