REZULTATI PISMENOG DIJELA ISPITA

TROŠKOVI I KALKULACIJE U BILINOGOJSTVU

održanog 3.10.2017.

Pismeni dio ispita položio je student

  1. Marin Raguž 233/DS dovoljan (2).

Studenti mogu pogledati radove u srijedu, 4.10.2017. u vremenu od 8 do 9 sati.

Usmeni dio ispita održat će se u u srijedu, 4.10.2017. u 9,00 h

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh