Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju

Katedra za primijenjenu kemiju i instrumentalne metode

Kolegij: Ambalaža i pakiranje hrane

 

 

Rezultati ispita iz kolegija Ambalaža i pakiranje hrane održanog 12.09.2017. u Mostaru:

 

R. broj.

Imeiprezime

Bodovi

Bodovi

Vježbeiradnizadaci

Ukupno

Ocjena

Položilisu:

 

 

 

 

 

1

Mišetić Ante

31,5

19,5

51

3

2

Perkić Tihana

31,5

10,5

42

2

Nisupoložili

 

 

 

 

 

3

Ćorić Luka

21,0

 

 

1

4

JurišićAnđela

12,5

 

 

1

5

Nosić Dominik

11,0

 

 

1

6

Jelinić Maja

11,0

 

 

1

7

Marić Ante

7,0

 

 

1

Nisupristupili:

 

 

 

 

 

8

Akmadžić Karla

 

 

 

 

9

Ibrović Melisa

 

 

 

 

10

Krešić Ivan

 

 

 

 

11

Lebedina Andrija

 

 

 

 

12

PeharZvonimir

 

 

 

 

13

Sablje Iva

 

 

 

 

14

Soče Jasna

 

 

 

 

15

ŽivkušićVlatka

 

 

 

 

Položiliispitprekoparcijalnihispita (6 mjesec)

 

 

 

16

Ljubas Ivan

30

14,66

44,66

2

17

Miladin Andrea

35

14,34

49,34

3

Za prolaz je bilo potrebno ostvariti 30 bodova

Upis ocjena na idućem ispitnom roku: 28.09.2017. u 11 h.

 

Bodovi:

42-49                    dovoljan (2)

49.1 – 56                             dobar (3)

56.1 – 63                             vrlo dobar (4)

63.1 – 70                             izvrstan (5)

 

 

Predmetni nastavnik:

izv. prof. dr. sc. Lidija Jakobek Barron

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email.: agronomski.fakultet@sve-mo.ba referada@apfmo.org

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh