REZULTATI ISPITA IZ MODULA “BIOLOGIJA”

Ispit iz predmeta “Biologija” položila je:

  1. Ivona Mandić dovoljan (2)

 

REZULTATI ISPITA IZ MODULA “AGRARNA BOTANIKA”

Ispit iz predmeta “Agrarna botanika” položili su:

  1. Mara Radoš dovoljan (2)
  2. Kristina Prlić dovoljan (2)
  3. Darija Kević dovoljan (2)
  4. Ivan Ivić dovoljan (2)

Upis ocjena će biti iza drugog jesenski roka.

doc.dr.sc. Danijela Petrović

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email.: agronomski.fakultet@sve-mo.ba referada@apfmo.org

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh