IME PREZIME Rezultati ispitnog roka 8.9.2017.    
1. parcijalni ispit 2.parcijalni ispit Zadatak Završna ocjena
Bodovi Ocjena Bodovi  Ocjena
GABRIEL REMIĆ   1        
KRISTINA PILIĆ         -  
BOJANA BOROVAC     9/10 5   5
KATARINA BUNTIĆ     6/10 2   3
IVONA VLAHO 2/10 1        
MARKO  KOPILAŠ 2.5/10 1 2/10 1    
MARKO  BLAŽEVIĆ     6/10 2   2
JOSIPA VUKŠIĆ       1    
MIŠO PULJIĆ     6/10 2   2
KRISTINA PRLIĆ 2.5/10 1 0/10 1    
MILAN PERKOVIĆ     2.5/10 1    
IVAN LETICA     3.5/10 1    

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email.: agronomski.fakultet@sve-mo.ba referada@apfmo.org

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh