REZULTATI ISPITA

KONTROLA KAKVOĆE HRANE

PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

(04.09.2017.)

 

Student

Broj indeksa

Broj bodova

(ukupno 35)

Udio bodova

Ocjena

Dejan Đerić

2086

3,5

10%

nedovoljan (1)

Maja Jelinić

2102

23

66%

dovoljan (2)

Dominik Nosić

2097

4

11%

nedovoljan (1)

Ružica Šarčević

2081

13

37%

nedovoljan (1)

 

Prema Pravilniku o studiranju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

A = 91-100% 5 (izvrstan)

B = 79 to 90% 4 (vrlodobar)

C = 67 to 78% 3 (dobar)

D = 55 to 66% 2 (dovoljan)

F = 0 to 54% 1 (nedovoljan)

 

Izv. prof. dr. sc. Jelka Pleadin

 

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh