AGRONOMSKI I PREHRAMBENO TEHNOLOŠKI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U MOSTARU

 

Studij:

Agronomski-opći smjer

 

Modul: Osnove poljoprivrednog strojarstva

 

Rezultati ispita održanog od 7. 9. 2017.

 

Red.br.

Ime i prezime

Broj indeksa

Broj bodova

1.

Zvonimir Boras

2213

15,5/27 (2)

2.

Riad Đugum

2258

13,5/27 (2)

3.

Ivana Grgić

2205

16/27 (2)

4.

Matea Jurić

2212

21/27 (2)

5.

Jelena Lupić

2187

24,5/27 (4)

6.

Monika Matić

2217

23/27(4)

7.

Mirna Matković

2252

22/27 (4)

8.

Marija Njavro

2264

18/27 (3)

9.

Ivana Palac

2181

15/27 (2)

10.

Mario Sabljo

2193

19,5/27 (3)

11.

Ivona Vlaho

2189

14/27 (2)

 

Upis ocjena u ponedjeljak, 11. rujna 2017. u 9.30h u 309 na FSR.

 

 

Mostar, 7. rujna 2017.

Izv.prof. dr. sc. Davorka Šaravanja

 

_____________________________

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email.: agronomski.fakultet@sve-mo.ba referada@apfmo.org

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh