Rezultati pismenog ispita iz Matematike održanog  4. rujna 2017.

Matematika 1

  1. Anđelko Bulić ………….1-2

Matematika 2

  1. Ana  Kresić……….3-4
  2. Ivona Pandža……3-4
  3. Ivana Palac……….3
  4. Ana Vukoja……..2-3
  5. Ivona Pavić ………2
  6. Marijana Petrović….2
  7. Ivanka Pavlović……1-2
  8. Josipa Mikulić…..1-2
  9. Melisa Ibrović……1-2
  10. Monika Dragoje …1-2

Primijenjena matematika

  1. Ana Marija Mršić….2
  2. Lucija Petrović…….2
  3. Marijana Palac…1-2
  4. Daria Ramljak…..1-2
  5. Mario Crnjac….1-2
  6. Jasna Ćorić…1-2
  7. Marija Kožul…1-2
  8. Ivana Alpeza …1-2
  9. Monika Pavlović…1-2

Usmeni ispit i uvid u radove ……………11. rujna  2017. u 8:00 h na FPMOZ-u.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email.: agronomski.fakultet@sve-mo.ba referada@apfmo.org

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh