Predtest iz predmeta Opće voćarstvo, održan 1. rujna 2017.godine položili su studenti:

  1. JOSIP ZELJKO
  2. IVA BOŠNJAK
  3. ANĐELA-PETRA JELČIĆ

Predtest iz predmeta Specijalno voćarstvo, održan 1. rujna 2017.godine položili su studenti:

  1. GORAN STANIĆ
  2. ANA SIČAJA
  3. ANTE LIOVIĆ
  4. DANIJELA BORAS

 

ass Paulina Šaravanja

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email.: agronomski.fakultet@sve-mo.ba referada@apfmo.org

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh