Ispitni rok: 28. 8. 2017.

R. br.

Ime i prezime

Pismeni ispit

Prezentacija

 

Marija Pehar

izvrstan (5)

+

 

Đenita Bajrektarević

dovoljan (2)

+


Napomena:

Datum upisa ocjene za studente koji su zadovoljni s ocjenom, te datum usmenog ispita za studente koji nisu zadovoljni s ocjenom biti će objavljen naknadno.

U Osijeku, 1. 9. 2017.        izv. prof. dr. sc. Marina Tišma

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh