Rezultati ispita iz MATEMATIKE
Pismeni dio ispita su položili:

R.broj

Prezime i ime

Broj indeksa

Ocjena

1.

Jakiša Filip

2020

Dobar (3)

2.

Dragićević Marija

2101

Dovoljan (2)

3.

Niće Jako

2120

Dovoljan (2)


Usmeni dio ispita bit će u utorak 05.09.2017. godine u 12:00 sati.
Pismeni radovi se mogu pogledati prije usmenog dijela ispita.
Predmetni nastavnik:
Prof.dr.sc. Zora Marijanović

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh