Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet

Sveučilišta u Mostaru

Mostar, 1. rujan 2017.

REZULTATI ISPITA održan dana 1.9.2017.

Diplomski studij / Bilinogojstvo  modul „MIKROORGANIZMI I BILJKE“

Red. br.:

Prezime i ime

Konačna ocjena

1.

Ćorić Antonio

dovoljan (2)

2.

Bekavac Josip

nedovoljan (1)

3.

Kukavica Slaven

nedovoljan (1)

4.

Majić Vladimir- Dado

nedovoljan (1)


Nositelj modula: doc. dr.sc. Višnja Vasilj

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh