Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet

Sveučilište u Mostaru

Biskupa Čule bb

Mostar: 30. kolovoz 2017.g.

Kolegij:  MIKROBIOLOGIJA

I GOD. PREDIPLOMSKI STUDIJ OPĆA AGRONOMIJA (AK. GOD. 2016./2017.)

Rezultati iz kolokvija – praktikum koji je održan dana 29.8. 2017. u 12:00.

 1. Prlić Kristina 15/24                    dobar (3)               8 bodova
 2. Drago Ćavar 14/24                    dobar (3)               8 bodova
 3. Matković Mirna 11/24                 dovoljan (2)               6 bodova
 4. Stanić Marija     11 /24                 dovoljan (2)                6 bodova
 5. Maglica Iva 10/24                  dovoljan (2)                6 bodova
 6. Jurić Matea 11/24                    dovoljan (2)               6  bodova

Objašnjenje bodova:

Do 9 bodova- nedovoljan (1); 10-13 bodova – dovoljan (2);

14-18 bodova – dobar (3); 19-21 bodova – vrlo dobar; 22-24 boda- izvrstan (5)

 

Studenti koji nisu položili kolokvij- praktikum  bodovi:

 1. Dreno Anita 6,5/24
 2. Monika Matić 7 /24
 3. Kozarić Goran 8/24
 4. Blažević Mateo 7/24
 5. Palac Ivana 4/24

 

                                            Nositelj: doc.dr. sc. Višnja Vasilj 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh