AGRONOMSKI I PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Diplomski studij: Prehrambeno inženjerstvo

Predmet: TEHNOLOGIJA ULJA I MASTI

17.07.2017. g.


REZULTATI PISMENOG ISPITA održanog 10.07.2017. (ak. 2016/17. g.)


Filip Bakula …..…………………… nedovoljan (1)
Marko Kožul…..………………….. nedovoljan (1)
Marijana Palac…..…………………nedovoljan (1)
Ivana Prce…..…………………….. nedovoljan (1)
Ivan Rosić…..……………………... nedovoljan (1)


Napomena:

U slučaju da student želi veću ocjenu na ispitu može pristupiti narednim ispitnim rokovima te pokušati ostvariti veću ocjenu.


prof. dr. sc. Tihomir Moslavac

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email.: agronomski.fakultet@sve-mo.ba referada@apfmo.org

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh