Student

Broj indeksa

Broj bodova (ukupno 35)

Udio bodova (%)

Ocjena

Dominik Nosić

2097

16,0

46

nedovoljan (1)

Adna Balavac

2117

19,5

56

dovoljan (2)

Ante Marić

2121

20,0

57

dovoljan (2)

Dejan Đerić

2086

17,5

50

nedovoljan (1)

Tea Bekavac

2036

21,5

61

dovoljan (2)

Luka Ćorić

2149

23,5

67

dobar (3)

Martina Zeljko

2175

32,0

91

izvrstan (5)

Jasna Soče

2113

13,5

39

nedovoljan (1)

Melisa Ibrović

2132

21,0

60

dovoljan (2)

Ante Mišetić

2094

22,5

64

dovoljan (2)

Ivanka Pavlović

2111

27,5

79

vrlo dobar (4)

Prema Pravilniku o studiranju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:
A = 91-100% 5 (izvrstan)
B = 79 to 90% 4 (vrlo dobar)
C = 67 to 78% 3 (dobar)
D = 55 to 66% 2 (dovoljan)
F = 0 to 54% 1 (nedovoljan)

Izv. prof. dr. sc. Jelka Pleadin

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email.: agronomski.fakultet@sve-mo.ba referada@apfmo.org

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh