Rezultati ispita iz Kemije 2

Broj indeksa

Broj bodova

2151

61

2104

28

2128

35

2160

60

2123

45

2113

28

2037

40

2259

3

2043

65

2245

42

2201

83

2177

65

2263

87

2249

89

                                                                                  

Bodovni prag: 60.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email.: agronomski.fakultet@sve-mo.ba referada@apfmo.org

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh