Položili su:

 

1.VALENTINA BOŠNJAK  (2)

2. ANA VUKOJA       (3)

3. MARTINA KVESIĆ (4)

4.MARIO NIŽIĆ  (4)

5.MONIKA DRAGOJE  (3)

6.GABRIJELA PEHAR (3)

7.JOSIP KOVAČ (2)

8.ANA KREŠIĆ  (2)

9.FRANJO ŠIRIĆ  (2)

10.KATARINA ĆORLUKA  (4)

11.IVANA PANDŽA  (3)

12.ŽELJANA OBRADOVIĆ  (3)

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email.: agronomski.fakultet@sve-mo.ba referada@apfmo.org

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh