Znanost o prehrani
Akademska godina 2016./2017.


Ispitni rok 07.07.2017.


Student
Rezultat
(X/120)
%
Ocjena
Napomena
Bakoč Milica
-
-
-
Nije pristupila ispitu
Bulić Anđelko
105,5/120
88
Vrlo dobar (4)
-
Cikojević Petra
50,5/120
42
Nedovoljan (1)


Grgić Mirna
76/120
63
Dovoljan (2)
Konta Dajana
62/120
52
Nedovoljan (1)


Ljubas Ivan
-
-
Dovoljan (2)


Položeno ranije – samo upis
Miladin Andrea
-
-
Dobar (3)


Položeno ranije – samo upis
Pavić Ivona


53/120
44
Nedovoljan (1)


Perkić Tihana
-
-
-
NPI
Raguž Katarina
61,5/120
51
Nedovoljan (1)


Topić Robert
54,5/120
45
Nedovoljan (1)


Napomene:


Maksimalan broj bodova na kolegiju je 120. Dovoljan = 72 ili više bodova; Dobar = 84 ili više bodova; Vrlo dobar = 96 ili više bodova; Izvrstan =108 ili više bodova.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh