Izvješće s održanog II. Kolokvija iz predmeta „Temelji uzgoja bilja“

 

 

Ime i prezime

Br. indeksa

I.KOL

II.KOL

ANA- MARIJA TOMIĆ

2242

2

3

JELENA LUPIĆ

2187

2

3

IVA MAGLICA

2191

2

2

MATEO BLAŽEVIĆ

2222

2

2

BOJANA BOROVAC

2203

2

2

         

 

 

 

 

 

Izvješće s održanog integralnog ispita iz predmeta „Temelji uzgoja bilja“

 

 

Ime i prezime

Br. indeksa

Ocjena

ANTO DRMO

2178

4

DANIJEL JONLIJA

2143

3

PETAR ŠIRIĆ

2260

2

IVAN PAŠALIĆ

2278

2

MATEA JURIĆ

2212

2

MARIJA STANIĆ

2196

2

SREĆKO VALJAN

2246

2

GORAN KOZARIĆ

2197

2

 

 

Napomena:Termin upisa ocjene bit će naknadno oglašen.

 

Predmetni nastavnik

 

prof.dr.sc. Nevenko Herceg, v.r.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh