Sveučilište u Mostaru
Agronomski i prehrambeno tehnološki fakultet
Predmet: OSNOVE INFORMATIKE

Rezultati ispita održanog 5. srpnja 2017. g.


Ispit su položili sljedeći studenti:

  1. Ivana Blažević 3/4
  2. Franjo Širić 3
  3. Nikolina Zadro 2

Na dodatni ispit pozivaju se:

  1. Josip Kovač
  2. Iva Relota

Termin pregleda radova, dodatnog ispita i upisa ocjena je u četvrtak, 13. srpnja 2017. g. u 9.00 sati /APTF/.


U Mostaru, 6. srpnja 2017. g.

Prof. dr. sc. Milenko Obad

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh