Sveučilište u Mostaru

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet

Smjer: Prehrambena tehnologija (II godina)

 

Rezultati iz Biokemije, ispit održan  6.7.2017.

 

 

Ime i prezime

Bodovi

1.

Dejan Đerić

63

2.

Ivanka Pavlović

56

3.

Dominik Nosić

55

 

 

 

4.

Robert Bulić

35

 

Za izlazak na usmeni dio ispita bilo je potrebno ostvariti najmanje 55 bodova.

Usmeni ispit i uvid u radove održat će se u ponedjeljak, 10. 7. 2017. u 8:30 sati.

 

  1. sc. Stanislava Talić, izv.prof.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh