SVEUČILIŠTE U MOSTARU

 

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet u Mostaru

 

Rezultati kolokvija iz kolegija

 

Tehnologija sirovina biljnog podrijetla (voće i povrće) (20. 6. 2017.)

 

 

Mirela         Soče                                     Dovoljan (2)

 

 

Ostali studenti nisu položili kolokvij.

 

Popravni kolokvij održat će se u dogovoru s predmetnim nastavnikom.

 

Predmetni nastavnik

 

Prof. dr. sc. Drago Šubarić

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh