Rezultati ispita za kolegij Pokusi u bilinogojstvu održan 14.6.2017. – Diplomski studij Bilinogojstvo

Položili su:

  1. Alilović, Andrea – dovoljan (2)
  2. Raguž, Marin – dobar (3)

Upis ocjena u ponedjeljak 19.6.2017. u 12h u uredu nastavnika.

Prof.dr.sc. Zrinka Knezović

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh