Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet

 

Mostar, 2. lipnja 2017.

 

 

 

Izvješće s održanog I. kolokvija iz predmeta „Temelji uzgoja bilja“

 

Red. Broj

Ime i prezime,br. indeksa

Ocjena 

 

 1.  

Antea Mamic  (2176)

 

odlican (5)

 1.  

Andjela Pokrajcic (2211)

 

odlican (5)

 1.  

Ivana Palac (2181) 

 

vrlo dobar (4)

 1.  

Monika Matic (2217)

 

vrlo dobar (4)

 1.  

Filip Jakisa (2020?)

 

dobar (3)

 1.  

Mate Mihaljevic (2226)

 

dobar (3)

 1.  

Matea Terzić (2192)

 

 

dobar (3)

 1.  

Jelena Lupic (2187) 

 

dovoljan (2)

 1.  

Iva Rados (2179)

 

dovoljan (2)

 1.  

Bojana Borovac (2203) 

 

 

dovoljan (2)

 1.  

Mara Rados (2238)

 

 

dovoljan (2)

 1.  

Iva Maglica (2191)

 

 

dovoljan (2)

 1.  

Riad Đugum (2258)

 

 

dovoljan (2)

 1.  

Ana Marija Tomić (2242)

 

 

dovoljan (2)

 1.  

Mateo Blažević (2222)

 

 

dovoljan (2)

 

 

 

Predmetni nastavnik

 

prof.dr.sc. Nevenko Herceg, v.r.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh