Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju
Katedra za primijenjenu kemiju i instrumentalne metode
Kolegij: Ambalaža i pakiranje hrane

Rezultati prvog parcijalnog ispita iz kolegija Ambalaža i pakiranje hrane održanog 09.05.2017. u Mostaru:

R. broj    Ime i prezime    Bodovi


Položili su:
1    Voljevica Amila     25.0
2    Primorac Josipa    25.0
3    Soldo Ivana         25.0
4    Zeljko Martina      25.0
5    Bušić Marijana      25.0
6    Šarčević Ružica    24.5
7    Đerić Dejan         21.5
8    Pavlović Ivanka     20.0
9    Pavić Ivona          19.0
10    Vujica Klaudija     19.0
11    Šantić Mateo       17.5
12    Bakoč Milica         17.0
13    Soldo Andrea       17.0
14    Bulić Anđelko       15.5
15    Vidinski Petra       15.0
16    Miladin Andrea     15.0
17    Ibrović Melisa       15.0
18    Topić Robert       15.0
19    Perkić Tihana       15.0
20    Filipović Stjepan    15.0
21    Ljubas Ivan          15.0
22    Raguž Katarina     15.0


Nisu položili:
23    Nosić Dominik      7.5
24    Živkušić Vlatka     7.0
25    Mišetić Ante       4.0
26    Marić Ante         2.0
27    Cikojević Petra    2.0
28    Ćorić Luka          0.25
29    Akmadžić Karla    0.25
30    Balavac Adna          0
31    Bekavac Tea          0


Za prolaz je bilo potrebno ostvariti 15 bodova.
Predmetni nastavnik:
izv. prof. dr. sc. Lidija Jakobek Barron

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh