Znanost o prehrani

Izvanredni proljetni rok, 28.04.2017. Student Eliminacija PDI (min 60/100) % Ocjena Z1 Z2 Z3


Buljan Marija
+/-
+/-
+
60
60
Usmeno eliminacijski zadaci 18.05.2017. u 9.30


Kolenda Matea
+
+
+
74
74
Dobar (3)


Kudin Jasmina
+/-
-
+
23
23
Nedovoljan (1)


Zeko Dragan
+
+/-
+/-
71
71
Usmeno eliminacijski zadaci 18.05.2017. u 9.30


Predmetni nastavnik
prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh