Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju

Katedra za primijenjenu kemiju i instrumentalne metode

Kolegij: Ambalaža i pakiranje hrane

 

OBAVIJEST STUDENTIMA

 

Rezultati ispita iz kolegija Ambalaža i pakiranje hrane održanog 18.04.2017. u Mostaru:

 

R. br.

Imeiprezime

Bodovi

Pismeni

Bodovi

Vježbeiradnizadaci

Bodovi

Ukupno

Ocjena

Položilisu:

 

 

 

 

1

Batinica Ivona

18,25

8,1

26,35

5

Nisupristupili

 

 

 

 

2

KudinJasmina

 

 

 

 

 

 

Bodovi

16,5-19

dovoljan

19,1-23

dobar

23,1-26

vrlo dobar

26,1-30

izvrstan

 

 

 

Predmetni nastavnik:

izv. prof. dr. sc. Lidija Jakobek Barron

 

 

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh