OPĆI SMJER - AGRONOMIJA

Rezultati pismenog ispita iz predmeta „Kemija“ održanog 18.travnja 2017. g.

 1. Mihaela Obad (2)
 2. Mateo Blažević (2)

Rezultati kolokvija iz predmeta „Biokemija“ održanog 18.travnja 2017. g.

 1. David Matijanić - položio

Rezultati usmenog ispita iz predmeta „Kemija“ održanog  18.travnja 2017. g.– konačne ocjene

 1. Ivana Ggić (2)
 2. Ana-Marija Tomić (2)
 3. Marija Bagarić (2)
 4. Iva Maglica (2)
 5. Ivana Raos (4)
 6. Ivana Palac (2)
 7. Ivona Vlaho (3)
 8. Marija Njavro (2)

 

PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

Rezultati ispita iz predmeta „Kemija 1“ održanog 18.travnja 2017. G.

Nitko nije položio.

                                                                                      

dr.sc. Anita Ivanković, izv.prof.

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh