Kemija 2 -praktikum

18.4.2017.

  • Monika Dragoje - 77,5%
  • Iva Relota - 0%

 

Biokemija - praktikum

18.4.2017.

  • Ante Mišetić - 60%
  • Maja Jelinić - 75%
  • Dejan Đerić - 42,5%

 

Studentima koji su ostvarili ³60% index će biti potpisan u četvrtak 20.4.2017. u 14:30.

Marijana Marković Boras, viši asistent

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email.: agronomski.fakultet@sve-mo.ba referada@apfmo.org

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh