Predtest iz predmeta Opće voćarstvo, održan 11. travnja 2017.godine nije položio nijedan student.

 

Predtest iz predmeta Specijalno voćarstvo, održan 11. travnja 2017.godine položili su studenti:

  1. HELENA GLAMUZINA
  2. DARIA NEVISTIĆ
  3. KLARA VICO
  4. TOMISLAV BEVANDA
  5. MARIJAN ŠARIĆ
  6. ZVONIMIR TADIĆ
  7. DARIO HERCEG

                                                                                                                ass Paulina Šaravanja

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh