Diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo Modul Uvod u znanstveno istraživački rad:

Položili su:

1. Aničić, Kristina - dobar (3)

2.Kovač, Mario - izvrstan (5)

3. Ramljak, Daria  - dobar (3)

4. Vukamčić, Matej - izvrstan (5)

 

Upis ocjena u utorak 7.3.2017. u 12 h u uredu nastavnika.

prof.dr.sc.Zrinka Knezović

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email.: agronomski.fakultet@sve-mo.ba referada@apfmo.org

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh