SVEUČILIŠTE U MOSTARU
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet
Smjer/grupa: DIPLOMSKI STUDIJ BILINOGOJSTVO

Mostar, 15.02.2017

ISPITNI ZAPISNIK

Godina studija:     1

Naziv predmeta:     POKUSI U BILINOGOJSTVU

Ime i prezime nastavnika:   Izv. prof.dr.sc. ZRINKA KNEZOVIĆ

Datum/vrijeme ispita:   14.02.2017 13:00

Redni

broj

Prezime, Ime studenta

Broj indeksa

Ocjena

1

BEKAVAC, JOSIP

327

Dovoljan (2)

2

ĆAVAR, NIKOLA

297

Vrlodobar (4)

3

DODIG, ANTONIJA

334

Dobar (3)

4

EREŠ, ANTE

311

Dobar (3)

5

HERCEG, JOSIP

303

Nije pristupio/la

6

JURIĆ, MARIJA

296

Dobar (3)

7

JURKOVIĆ, VERA

308

Vrlodobar (4)

8

KUKAVICA, SLAVEN

294

Dovoljan (2)

9

LEDUŠIĆ, ANTONIJA

300

Vrlodobar (4)

10

MAJIĆ, IVAN

305

Nedovoljan (1)

11

MAJIĆ, VLADIMIR-DADO

299

Dobar (3)

12

MARKULJ, IVAN

304

Izvrstan (5)

13

MERDŽAN, STANKA

309

Dovoljan (2)

14

PEHAR, SLAVEN

295

Vrlodobar (4)

15

SABLJIĆ, ROBERT

298

Dobar (3)

16

TADIĆ, NIKOLINA

301

Izvrstan (5)

17

TOPIĆ, SILVIJA

306

Vrlodobar (4)

18

VUJNOVIĆ, DOMAGOJ

310

Dovoljan (2)

19

VUKOJEVIĆ, JOSIPA

307

Dobar (3)

Ukupno: 19


SVEUCILISTE U MOSTARU

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet

Smjer/grupa: DIPLOMSKI STUDIJ BILINOGOJSTVO

Mostar, 15.02.2017

ISPITNI ZAPISNIK

1

Naziv predmeta:

Ime i prezime nastavnika: Datum/vrijeme ispita:

POKUSI U BILINOGOJSTVU Izv. prof.dr.sc. ZRINKA KNEZOVIĆ 14.02.2017 13:00


Nastavnik

M.P.

Dekan

Za studentsku referadu

 

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh