AGRONOMSKI I PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Diplomski studij:  Prehrambeno inženjerstvo

 

Predmet:    TEHNOLOGIJA ULJA I MASTI

 

17.02.2017. g.

 

 

REZULTATI  PISMENOG  ISPITA

održanog 06.02.2017. (ak. 2016/17. g.)

 

 

1.   Barbara Ćelić…..………………… izvrstan (5)

------------------------------------------------------------------

2.   Kristina Bojčić……………………. nedovoljan (1)

3.   Lucija Petrović…………………… nedovoljan (1)

4.   Josipa Ćorić………….................. nedovoljan (1)

5.   Ivana Prce……….……...............  nedovoljan (1)

 

 

Napomena:

 

U slučaju da student  želi veću ocjenu na ispitu može pristupiti narednim ispitnim rokovima te pokušati ostvariti veću ocjenu.

 

 

 

 

                                                                 

_________________________

  prof. dr. sc. Tihomir Moslavac

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh