Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet
u Mostaru
 Biskupa Čule bb
Mostar: 17. veljača 2017.g.

Kolegij: OPĆA MIKROBIOLOGIJA

II GOD. PREDIPLOMSKI STUDIJ PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE (AK. GOD. 2016./2017.)

Rezultati iz kolokvija – praktikum koji je održan dana 15.2. 2017. u 14:00. 

Popis studenti koji su položili kolokvij-praktikum:

1. Marijana Bušić          28/30     vrlo dobar(4)

2. Martina  Zeljko         26/30      vrlo dobar (4) 

3. Dejan  Đerić              25/30       dobar (3)

4. Ivanka Pavlović          20/ 30     dobar (3)

5. Ivan Ljubas               15/30      dovoljan (2)

6. Dominik  Nosić           15/30      dovoljan (2)       

7. Robert Topić             15/30      dovoljan (2)       

8. Ante Marić                15/30      dovoljan (2) 

9. Ante Mišetić             15/30      dovoljan (2)       

10. Karla Akmadžić        15/30      dovoljan (2)       

11. Mateo Šantić           15/30      dovoljan (2)           

Studenti koji nisu položili kolokvij- praktikum  :

Ivona Pavić, Katarina Raguž, Tihana Perkić

                             Nositelj: doc.dr. sc. Višnja Vasilj

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh