Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet
Sveučilište u Mostaru
Biskupa Čule bb

Mostar: 17. veljača 2017.g.

Kolegij: MIKROBIOLOGIJA

Nositelj kolegija: doc.dr.sc. Višnja Vasilj

 I GOD. STUDIJA OPĆA AGRONOMIJA (AK. GOD. 2015./2016.)

Prediplomski studij-  Opća agronomija

Rezultati iz kolokvija – vježbe (Mikrobiologija) koji je održan dana 15.veljače 2017. u 14:00. 

 

Studenti koji su položili kolokvij- vježbe su:

1. Luka Sušac             8/16      dobar(3)

2. Jako Niče              7/16      dovoljan (2)

 

Studenti koji nisu položili kolovij- vježbe :

Gabrijela Dragičević, Ivan Papac, Danijel Jonlija 

                             Nositelj: doc.dr. sc. Višnja Vasilj

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh