Rezultati drugog kolokvija iz predmeta Fiziologija bilja održanog 20.12.2016.

Prag prolaznosti iznosi 90 bodova.

red. Br.

Ime i prezime

I kolokvij 16.11.2016.

II kolokvij 20.12.2016.

1

Andreo Jelčić

97,5

70

2

Anđela-Petra Jelčić

105

137,5

3

Ante Ćurić

65

114

4

Ante Pašalić

102,5

120

5

Antonela Pavlović

40

40

6

Antonio Matić

104

135

7

Antun Mustapić

120

131,5

8

Danijel Jonlija

30

115

9

Danijela Juka

70

117,5

10

Daria Ivanović

70

 

11

Drago Šiljeg

115,5

95

12

Filip Ljubić

100

115

13

Gabrijela Dragićević

112,5

137,5

14

Inga Perić

57,5

 

15

Iva Bošnjak

93,5

126,5

16

Jako Niče

47,5

90

17

Josip Ćurak

119

127,5

18

Josip Zeljko

110

130

19

Jure Bubalo

50

 

20

Lara Šalinović

102,5

121,5

21

Luka Barić

75

122,5

22

Luka Kadijević

50

 

23

Luka Sušac

40

65

24

Marija Blažević

117,5

35

25

Marija Dragićević

90

122,5

26

Marija Katić

116,5

129

27

Marija Milanović

107,5

132,5

28

Marija Njavro

109

 

29

Marijela Ivandić

127,5

142,5

30

Mario Bakula

50

115

31

Mario Čule

100

 

32

Mario Jurica

116,5

115

33

Marko Bagarić

129

115

34

Mate Vukadin

102,5

120

35

Mia Brnadić

125

139

36

Mile Pažin

105

130

37

Nikolina Barbarić

107,5

130

38

Nikolina Marić

35

90

39

Renata Vuleta

115,5

70

40

Ružica Papić

102,5

120

41

Stjepan Kožul

120

150

 

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh