Konačna ocjena bit će objavljena 9.1.2017. kad se dodaju % za aktivnost na satu.

1.      Balavac, Adna -  10  točnih

2.      Bekavac, Tea - 9,40 točnih

3.      Bulić, Anđelko – 7,36 točnih

4.      Bušić, Marijana - 11  točnih

5.      Ibrović, Melisa - 9  točnih

6.      Jelinić, Maja – 9,50  točnih

7.      Konta, Dajana – 9,50 točnih

8.      Miladin, Andrea – 10 točnih

9.      Mišetić, Ante  - 6 točnih

10.   Nosić, Dominik - 9,90  točnih

11.   Pavić, Ivona – 7,50 točnih

12.   Pavlović, Ivanka – 7,90  točnih

13.   Primorac, Josipa - 11 točnih

14.   Soče, Jasna – 6,70 točnih

15.   Soldo, Ivana - 11  točnih

16.   Šantić, Mateo – 7,87 točnih

17.   Topić, Robert – 8,13 točnih

18.   Voljevica, Amila  - 11 točnih

19.   Vujica, Klaudija - 9,50  točnih

20.   Živkušić, Vlatka – 8,90 točnih

 

27.12.2016. prof.dr.sc.Zrinka Knezović

 

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh