Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet  Sveučilišta u Mostaru

REZULTATI PONOVLJENOG 1. PARCIJALNOG PISMENOG ISPITA IZ MODULA „OPĆA MIKROBIOLOGIJA“

ODRŽAN  dana  19. prosinca 2016. 

II GODINA – STUDIJA  PREHRAMBENE  TEHNOLOGIJE, ; akad.god. 2016./2017.

 

REDNI BROJ

PREZIME I IME STUDENTA

BROJ BODOVA/MAK. BROJ

1.

Akmadžić, Karla

14/35

2.

Bakoč, Milica

14/35

3.

Balanac, Adna

21/35

4.

Ćorić, Luka

NPI

6.

Đerić, Dejan

23/35

8.

Ibrović, Melisa

21/35

9.

Jelinić, Maja

21/35

10.

Marić, Ante

10/35

11.

Mišetić, Ante

21/35

12.

Nosić, Dominik

23/35

13.

Pavić, Ivona

21/35

14.

Pavlović Ivanka

21/35

15.

Pehar Zvonimir

NPI

16.

Perkić Tihana

8/35

17.

Raguž Katarina

21/35

18.

Sablje Iva

NPI

19.

Šarčević  Ružica

15/35

20.

Živkušić Vlatka

8/35

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh