Rezultati ponovljenog I. parcijalnog testa iz modula Specijalno voćarstvo:

  1. MARIJA BLAŽEVIĆ…………………………………………...4/5
  2. JAKO NIČE………………………………………………………2
  3. FILIP LJUBIĆ……………………………………………………2*
  4. ANTONELA PAVLOVIĆ……………………………………….2*
  5. GABRIJELA DRAGIČEVIĆ………………………………….....1
  6. DRAGAN BURIĆ………………………………………………..1
  7. DANIJEL JONLIJA……………………………………………...1

 

                                                                                        ass Paulina Šaravanja

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh