Rezultati kolokvija održanog 19.12.2017.

R.b.

Ime i prezime

Br. indeksa

Ocjena

1.

Robert Bulić

359/DS

Vrlo dobar (4)

2.

Marta Cvitković

365/DS

Dobar (3)

3.

Bruno Vasilj

364/DS

Dobar (3)

4.

Nikolina Bulić

362/DS

Dobar (3)

5.

Ivona Bošnjak

361/DS

Dobar (3)

6.

Štefica Bunoza

356/DS

Dobar (3)

7.

Anja Kljakić

353/DS

Dovoljan (2)


Radovi se mogu pogledati 22.12.2017. u 11:30 sati (FSR ured 227)

 

Mostar, 20.12.2017.                                                            Dr. sc. Miroslav Grubišić

                                                  

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh