REZULTATI I. KOLOKVIJA IZ VRTLARSTVA

Kolokvij održan 27.11.2017. godine

bodovi ocjena

 1. Maja Balta            22 vrlo dobar (4)
 2. Srećko Valjan        22 vrlo dobar (4)
 3. Marija Bagarić       22 vrlo dobar (4)
 4. Mirna Matković      18 dobar (3)
 5. Zoran Boras          21 vrlo dobar (4)
 6. Marko Blažević       24 izvrstan (5)
 7. Antun Tomić          25 izvrstan (5)
 8. David Matijanić      20 dobar (3)
 9. Mile Šutalo            23 vrlo dobar (4)
 10. Filip Jakiša            24 izvrstan (5)
 11. Antea Mamić         24 izvrstan (5)
 12. Matea Terzić         22 vrlo dobar (4)
 13. Marija Stanić         17 dobar (3)
 14. Riad Đugum         18 dobar (3)
 15. Mate Miholjević       18 dobar (3)
 16. Katarina Buntić       20 dobar (3)
 17. Mateo Blažević        21 vrlo dobar (4)
 18. Darija Kević          19 dobar (3)
 19. Bojana Borovac      23 vrlo dobar (4)
 20. Goran Kozarić        18 dobar (3)
 21. Ivana Palac           21 vrlo dobar (4)
 22. Ivana Grgić          25 izvrstan (5)
 23. Monika Matić        22 vrlo dobar (4)
 24. Mišo Puljić           24 izvrstan (5)
 25. Ivona Vlaho        18 dobar (3)
 26. Iva Maglica         17 dobar (3)
 27. Jelena Lupić         25 izvrstan (5)
 28. Ana-Marija Tomić    25 izvrstan (5)
 29. Matea Jurić         23 vrlo dobar (4)
 30. Ivana Raos       24 izvrstan (5)
 31. Dijana Čuvalo         25 izvrstan (5)
 32. Nikola Ivković        25 izvrstan (5)
 33. Mario Sabljo        18 dobar (3)
 34. Petar Šilić          14 dovoljan (2)
 35. Milan Perković      15 dovoljan (2)
 36. Anđela Pokrajčić    17 dobar (3)
 37. Ivan Pašalić        17 dobar (3)
 38. Ivan Letica         13 dovoljan (2)
 39. Bože Bandov      15 dovoljan (2)
 40. Anto Dremo       16 dovoljan (2)

izv.prof..dr.sc. Kartica Arar

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh